dinsdag, mei 01, 2007

Nieuwe website NU online !


zaterdag, april 29, 2006

Salaris van bedrijfleiders onthuld

Het Volk schrijft:
"In 2005 hebben topmannen van grote Belgische bedrijven gemiddeld 868.000 euro verdiend. Dat bedrag ligt 25 keer hoger dan het gemiddelde brutoloon van een werknemer, zo schrijft Le Soir zaterdag.
De ceo's van de grootste Belgische bedrijven streken gemiddeld 1,5 miljoen euro op tijdens het afgelopen jaar. Dat zijn peanuts vergeleken met bepaalde Amerikaanse lonen, stelt Le Soir. De krant stelt ook vast dat de salarissen bij de BEL20-bedrijven 10,9 procent zijn gestegen. Zestien van de BEL20-bedrijven hebben inzage gegeven in het loon van hun topmanager. Van zes van die bedrijven verdiende de manager meer dan twee miljoen euro in 2005. Pierre Richard, topman van Dexia, had de aantrekkelijkste loonfiche"
Bron: Het Volk van 29 april 2006

Laatste dag websitevoorsyndicalisten via blogsite

Beste vriend of vriendin,
 
Dit is de laatste dag dat deze site zal on line staan. Vanaf nu zul je onmiddelijk gegidst worden naar onze nieuwe website. Met deze nieuwe website hebben we heel wat meer mogelijkheden dan met deze website.
Je kan een berichtje achterlaten in ons gastenboek op onze nieuwe website als je daar zin in hebt.
 
kameraadschappelijk,
het webmasterteam.

Herstructurering op til in sleutelfabriek Litto

Het Nieuwsblad schrijft:
"De directie van het metaalbedrijf Litto kondigde tijdens de ondernemingsraad een grondige herstructurering van het bedrijf aan. Een twintig banen komen op de tocht te staan.
Aanleiding is het verleggen van een deel van de productie naar Roemenië en Tsjechië. Assa Abloy, de Zweedse groep waartoe Litto behoort, heeft immers overal in Europa vestigingen en is een van de marktleiders in de wereld op het vlak van sloten en aanverwante producten.
Roland David, gewestelijk secretaris van ABVV-metaal voor de regio Oostende-Veurne- Diksmuide, bevestigt de berichten. ,,Er is momenteel nog geen sprake van onderhandelingen over eventuele afdankingen'', stelt Roland David formeel. Conform de wet Renault wordt een procedure opgestart om eerst informatie in te winnen. Er komen ook consultatierondes met de directie. Pas daarna zullen we ons standpunt bepalen, onder andere over de modaliteiten van eventuele afvloeiingen, maar dat is nu voor ons helemaal niet aan de orde. Een eerste gesprek is gepland om 15 mei.''
Litto is een begrip en een van de grootste werkgevers in de regio. Het bedrijf werd in 1924 opgericht en is in België marktleider in de fabricatie van sloten en veiligheidscilinders. Momenteel werken er een zeventig arbeiders en 38 bedienden. In 1997 werd Litto opgenomen in het Skandinavisch Assa Abloy concern, waar ook de beslissing gevallen is om een deel van de productie te verleggen"
Bron: Nieuwsblad van 28 april 2006

Antwerpse haven gaat Hollands

De Standaard schrijft:
"Het Antwerps Havenbedrijf, een openbare dienst, gaat Nederlanders aanwerven voor de sleepboten, sluizen, verkeersleiding. Er zijn geen Belgische kandidaten meer. Het Gemeentelijk Antwerps Havenbedrijf stelt vast dat, ondanks heel wat pogingen, voor een aantal vacatures geen nautisch én technisch personeel meer te vinden is op de Belgische arbeidsmarkt. Het Havenbedrijf heeft daarom de VDAB gecontacteerd om voortaan op een structurele manier ook de Nederlandse arbeidsmarkt af te schuimen. Het Havenbedrijf rekent op een internationale databank voor vacatures, maar doet ook een beroep op de rechtstreekse bemiddeling van het Nederlandse Centrum voor Werk en Inkomen, de publieke arbeidsdienst bij de noorderburen. Volgens Pascale Van Hoecke, hoofd personeelszaken, zal onder de Nederlanders allicht wel voldoende personeel worden gevonden gezien de maritieme traditie van het land. De stap van het Antwerpse Havenbedrijf is merkwaardig, omdat het een gemeentelijk autonoom bedrijf is, met een hoofdzakelijk politieke raad van bestuur. Ceo Eddy Bruyninckx en voorzitter Leo baron Delwaide argumenteren echter steeds dat het publiek bedrijf enkel kan overleven als het zich aanpast aan de wetmatigheden van de markt.
De Nederlanders die in loondienst komen van het Havenbedrijf krijgen hetzelfde statuut en dezelfde verloningsvoorwaarden als hun Belgische collega's. Ook andere nationaliteiten uit de oude Europese Unie zijn welkom, op voorwaarde dat ze de Nederlandse taal kennen. Wie geen Nederlandstalig diploma kan voorleggen, moet een taaltest afleggen bij het selectiebureau van de overheid, Selor. Het Havenbedrijf zegt de stap naar de internationale markt te moeten doen omdat het aanbod in België te smal is geworden. Door de gemiddelde leeftijd van 46,5 jaar zullen de volgende twee jaar ook heel wat vacatures open komen. ,,We hebben gewoon een nijpend tekort aan valabele kandidaten in België'', aldus Van Hoecke. Bij de haven werken 1.635 personeelsleden, onder wie drie Nederlanders die spontaan solliciteerden. Het tekort aan technisch en nautisch personeel voor het gemeentelijk havenbedrijf staat in schril contrast met de wachtlijst van 7.000 kandidaten die dokwerker willen worden in de particuliere sector. De VDAB schakelt voor het project de afdeling Eures in, onderdeel van het netwerk European Employment Services. Eures beheert en verspreidt de vacatures van 29 landen en wil de mobiliteit van de Europese werknemers versterken, met vooral aandacht voor het grensoverschrijdend woon-werkverkeer. De Antwerpse haven speelt precies die nabijheid met Nederland uit. Meer dan 600.000 mensen wonen volgens Eures in een andere EU-lidstaat dan waar zij werken en hebben daar te maken met uiteenlopende gebruiken en wetgeving. Eures heeft 700 consulenten in heel Europa. Volgens Eures-consulenten Kyra Veldkamp en Anton Van der Veen hebben werkgevers geen extra formaliteiten nodig om een andere EU'er in dienst te nemen, maar is de niche nog onbekend. Sociale zekerheid, fiscaliteit, leef- en woonomstandigheden zijn de belangrijkste aandachtspunten bij grensoverschrijdende tewerkstelling. Toen de nieuwe vacaturedatabank van Eures half februari werd gelanceerd, kondigde voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie aan dat ze met een miljoen banen zou worden gestoffeerd. Eures noemt 2006 het jaar van de arbeidsmobiliteit. Vrijdag stonden exact 930.798 vacatures van 5.473 werkgevers op de website te wachten op gegadigden.
VDAB-Eures werkt ook aan langetermijnplanning, waarbij wordt nagegaan welke beroepscategorieën van het ene Europese land naar het andere kunnen worden gemuteerd en hoe info over werken in de Europese Economische Ruimte het best kan worden verspreid.
www.vdab/internationaal
www.europa.eu.int/eures
 
Bron: Standaard van 29 april 2006

Zwartwerk bij bouw Gents gerechtsgebouw

De Standaard schrijft:
"Het nieuwe Gentse gerechtsgebouw wordt mee opgetrokken door zwartwerkers. Een delegatie van zestig mensen van de sociale en arbeidsinspectie, de RVA, RSZ , de dienst vreemdelingenzaken en de lokale politie controleerde vrijdag de bouwplaats van het nieuwe Gentse gerechtsgebouw. Alle tweehonderd arbeiders die daar aan het werk waren, werden gecontroleerd en verhoord. Achttien van hen bleken buitenlanders te zijn uit Portugal en Polen. Vijf bouwvakkers vielen door de mand als zwartwerkende illegalen. Twee Polen konden geen enkel officieel document voorleggen en werden naar hun vaderland teruggestuurd. Drie Portugezen bleken Braziliaanse burgers te zijn. Ook de werkgever werd ondervraagd maar het is nog niet duidelijk in hoeverre hij op de hoogte was van het statuut van de illegalen"
Bron: Standaard van 29 april 2006.

Aantal arbeidsongevallen jobstudenten-uitzendkrachten daalt

GVA schrijft:
Van de 110.000 jongeren die in 2005 een vakantiejob vonden via een uitzendbureau, werden er ongeveer 800 het slachtoffer van een arbeidsongeval. Dat is een daling van 7,3 pct tegenover 2004.
Ook de ernst van de ongevallen daalt. Sinds 1999 is het aantal en de ernst van de arbeidsongevallen met de helft gedaald. Dat blijkt uit gegevens van de vzw Preventie & Interim (PI). Steeds meer jobstudenten vinden via een uitzendbureau een vakantiejob. Zo waren er in 2005 15 pct meer gepresteerde uren in vergelijking met 2004. Toch blijft het aantal jobstudenten dat slachtoffer wordt van een arbeidsongeval dalen, zo blijkt uit een onderzoek van PI binnen de uitzendsector. In 2005 ging het om 827 ongevallen, 7,3 pct minder dan in 2004 (838). Ook de ernst van de ongevallen daalt (-15,7 pct tegenover 2004). Volgens PI is de ernst en het aantal arbeidsongevallen bij jobstudenten sinds 1999 zelfs met de helft gedaald. Die daling is volgens het preventiebureau toe te schrijven aan de inspanningen die de uitzendbureaus doen om jobstudenten beter te informeren en hen beter te begeleiden tijdens deze opdracht. Belangrijkste oorzaken voor arbeidsongevallen blijven het gebrek aan ervaring en de onbekendheid van het arbeidsmilieué
Bron: GVA van 28 april 2006

Inflatie en vertrouwen in economie stijgen in april

GVA schrijft:
"De inflatie in de eurozone bedroeg in april 2,4 procent op jaarbasis, tegenover 2,2 procent in maart. Dit blijkt uit een eerste betrouwbare schatting van de Europese Commissie.
Uit een bevraging in opdracht van die Commissie blijkt ook dat het vertrouwen in de economische groei afgelopen maand gestegen is. Bij industriëlen is het vertrouwen sterk gestegen; ook bij consumenten en in de distributiesector is er meer optimisme. Beide evoluties verhogen wel de kans dat de ECB (Europese Centrale Bank) de rente de komende maanden nogmaals verhoogt. De ECB streeft een inflatie van maximaal 2,0 procent na."
Bron: GVA van 28 april 2006
 
 

Leider metrostaking New York zit celstraf van tien dagen uit

Door Indymedia.be // foto Andrew Stern
Vakbondsleider Roger Toussaint begon dinsdagavond aan zijn tiendaagse verblijf in de gevangenis. Hij werd veroordeeld als organisator van de staking die eind vorig jaar het metro- en busverkeer in New York iets meer dan twee dagen lang lam legde.Een wet uit 1967 verbiedt werknemers van overheidsdiensten om te staken. Op weg naar de gevangenis in Manhattan werd hij begeleid door medestanders. Ook John Sweeney, het hoofd van de grote Amerikaanse vakbond AFL-CIO kwam zijn steun betuigen. De Transport Workers Union Local 100 (TWU) van Roger Toussaint is lid van de AFL-CIO.
De 33.700 leden van TWU gingen vorig jaar in staking toen onderhandelingen over loonvoorwaarden en pensioenleeftijd mislukten. Uiteindelijk werd toch een akkoord bereikt dat voorziet in een loonsverhoging van 10,9 % en pensioen op 55. Een akkoord dat pas in tweede instantie aanvaard werd door de leden van de vakbond. De TWU kreeg ook een boete van 2,5 miljoen dollar. Als straf mag de vakbond voortaan ook niet langer het lidgeld automatisch aftrekken van het loon van de werknemers. Toussaint beweert dat de werknemers niet anders konden dan grijpen naar het wapen van de burgelijke ongehoorzaamheid. De staking kwam er volgens hem na een reeks provocaties van de werkgever. Volgens Toussaint verbiedt de bewuste wet uit 1967 wel stakingen, maar biedt ze geen antwoord op wangedrag van de werkgevers. De AFL-CIO reageerde onder andere met een krantenadvertentie. "Iemand opsluiten omdat hij opkomt voor de belangen van zijn leden is verkeerd. Werknemers over heel het land liggen onder vuur als nooit te voren.
 
http://nyc.indymedia.org/en/2006/04/68670.html
 
 
 
 

Grootscheepse controle op bouwwerf Gents justitiepaleis

De Standaard schrijft:
"De bouwsite van het nieuw justitiepaleis in Gent wordt aan een grootscheepse controle onderworpen. Op de bouwwerf werken onder meer Polen en Portugezen. De controle moet uitwijzen of zij al dan niet legaal aan het werk zijn.Een zestigtal inspecteurs van de arbeidsinspectie, de sociale inspectie, de rijksdienst voor arbeidsvoorzieningen, de rijksdienst voor sociale zekerheid, de lokale politie en de dienst vreemdelingencontrole controleren momenteel de werknemers die aan de slag zijn aan het nieuwe justitiepaleis langs de Begijnhoflaan. Vermoedelijk zijn zij aan de slag met papieren constructies of valse papieren. De werkgever wordt gecontroleerd op schijnzelfstandigheid"
Bron: Standaard van 28 april 2006

FN-voorzitter weigert werkstraf in integratiesector

De Standaard schrijft:
" FN-voorzitter Daniel Féret weigert de werkstraf die het Brusselse hof van beroep hem oplegde uit te voeren in de integratiesector. Dat heeft hij op een persconferentie bekendgemaakt. Het hof veroordeelde Féret op 18 april tot 250 uur werkstraf wegens aanzetten tot rassenhaat. De politicus is ook 10 jaar zijn politieke rechten kwijt. ,,Het hof is te ver gegaan. Het zal neen zijn'', verklaarde hij. ,,Ik zie niet in waarom Féret zou moeten slagen waarin iedereen al mislukt is'', waarmee hij doelde op het helpen slagen van de integratie van vreemdelingen. Féret herhaalde ook dat hij tegen de uitspraak hoger beroep aantekent bij het hof van cassatie. Hij zegt daarvoor twee redenen te hebben. De eerste beeft te maken met zijn parlementaire onschendbaarheid. Volgens de FN-voorzitter kan het niet dat zijn onschendbaarheid wel in de Kamer, maar niet in het Brussels parlement en in het parlement van de Franse gemeenschap - waar hij ondertussen is verkozen - werd opgeheven. Daarnaast beweert Féret dat PS-voorzitter Elio Di Rupo via advocaat Marc Uyttendaele toegang heeft gekregen tot zijn gerechtelijk dossier. Als het hof van cassatie hem geen gelijk geeft, trekt Féret naar het Europees hof voor de rechten van de mens in Straatsburg. Nadien wil hij asiel aanvragen in Rusland, maakte hij ook eerder al bekend. ,,Als ik naar Moskou ga, zal dat geen vlucht zijn, maar een manier om ervoor te zorgen dat ik mijn mening kan blijven verkondigen. Men zal er nooit in slagen mij het zwijgen op te leggen'', luidde het. Daniel Féret blijft ondanks zijn veroordeling voorzitter van het FN. De leden van het partijbureau, die vrijdag op de persconferentie aanwezig waren, bevestigden vrijdag hun vertrouwen in de voorzitter"
Bron: Standaard van 28 april 2006

Vooral nachtwinkels respecteren sluitingsuur niet

GVA schrijft:
"De algemene directie controle en bemiddeling heeft bij 2.749 controles tussen 2000 en 2004 750 pro-justitia's opgesteld en 224 pv's van waarschuwing. Inbreuken op de sluitingsuren werden vooral vastgesteld bij nachtwinkels, die vaak ook overdag open zijn. Het percentage overtredingen verminderde van 48,9 procent (143 op 292 controles) in 2001 tot 30,3 procent (200 op 659) in 2004. Dat blijkt uit het antwoord van minister van middenstand Sabine Laruelle op een vraag van senator Hugo Vandenberghe (CD&V). Naast nachtwinkels werden frequent inbreuken vastgesteld in speciaalzaken zoals videotheken en tankstations. In mindere mate was dat ook het geval in bepaalde dagwinkels zoals kledingzaken die een speciale verkoop organiseerden"
Bron: GVA van 28 april 2006.
 
 

vrijdag, april 28, 2006

Mitsubishi maakt weer winst

ANP schrijft:
"Autoproducent Mitsubishi heeft na drie jaar van verliezen weer een positief bedrijfsresultaat weten te halen. Het concern meldde donderdag dat in het boekjaar 2005/2006 een bedrijfswinst is behaald van 47 miljoen euro, vorig jaar werd nog een fors verlies geleden.Netto zat Mitsubishi nog wel in de min, maar het verlies verminderde sterk, tot 645 miljoen euro. In tegenstelling tot het voorgaande boekjaar had het concern in 2005/2006 niet te maken met grote herstructureringskosten.
Bovendien wist Mitsubishi zijn kosten te verlagen en meer auto's te verkopen. De autoverkoop ging van 1,31 miljoen naar 1,34 miljoen stuks. Dat aantal is wel kleiner dan was verwacht.
27 apr. 06
Auteur: ANP
 

 

Belastingbrief ten laatste eind mei

Het Volk schrijft:
"Het versturen van de belastingbrieven heeft ongeveer vier weken vertraging opgelopen. Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws vanmorgen.
Het ministerie van Financiën verzekert evenwel dat iedereen zijn aangifte tegen eind mei in de bus zal krijgen. Volgende week zouden de eerste brieven de deur uit gaan.
Volgens een woordvoerster is de vertraging niet te wijten aan problemen, maar heeft de aanbesteding voor het drukken van de formulieren wat langer geduurd"
Bron: Het Volk van 28 april 2006.
 

Bayer boekt recordkwartaalwinst, Exon boekt meer winst, winstdaling voor Dow

De Tijd schrijft:Bayer heeft over het eerste kwartaal van 2006 een nettowinst behaald van 600 miljoen euro. Dat is minder dan analisten verwachtten. Op operationeel vlak presteerde Het Duitse chemie- en farmaconcern puik, met een bedrijfswinst voor uitzonderlijke items van 1,236 miljard, 8,2 procent meer dan een jaar eerder en het hoogste kwartaalcijfer ooit. De groep bevestigt zijn prognose voor 2006.
 
Exxon Mobil boekt 7 procent meer winst in eerste kwartaal
Exxon Mobil, het grootste olieconcern ter wereld, heeft in het eerste kwartaal van 2006 de nettowinst met 7 procent opgevoerd van 7,9 miljard tot 8,4 miljard dollar.
Als een bijzondere opbrengst uit het eerste kwartaal van 2005 buiten beschouwing wordt gelaten, bedraagt de winstgroei 14 procent. Per aandeel kwam de winst uit op 1,37 dollar, waar analisten uitgingen van 1,48 dollar.
 
Dow Chemical boekt eerste winstdaling in ruim 3 jaarDow Chemical, het grootste chemiebedrijf van de Verenigde Staten en een belangrijke klant van Univar, heeft in het eerste kwartaal van 2006 voor het eerst in ruim drie jaar de winst op jaarbasis zien dalen.De laatste keer dat Dow Chemical op jaarbasis een afname van de resultaten moest melden, was in het laatste kwartaal van 2002. Hierna steeg de winst op jaarbasis in twaalf achtereenvolgende kwartalen.
De nettowinst van Dow Chemical kwam in het eerste kwartaal van 2006 uit op 1,214 miljard dollar tegen 1,353 miljard dollar een jaar eerder. Per aandeel daalde de winsvan 1,39 naar 1,24 dollar, waar analisten uitgingen van 1,19 dollar."
Bron: De Tijd van 28 april 2006

NMBS en OVAM ondertekenen overeenkomst voor bodemsanering

De Morgen schrijft:
"De NMBS-groep en de OVAM hebben donderdag een raamovereenkomst getekend voor het bodemonderzoek en de sanering van alle Vlaamse spoorwegsites voor de komende twintig jaar. Aan de overeenkomst hangt een prijskaartje van 66 miljoen euro.De overeenkomst legt het tweede grootste bedrag ooit voor sanering vast. Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur lanceert ook een oproep opdat alle bedrijven met uitgebreide of complexe historische bodemverontreinigingen zelf aankloppen bij de OVAM. De overeenkomst werd ondertekend aan de voormalige locomotieven-werkplaats Antwerpen-Dam, een plaats die momenteel volop gesaneerd wordt. De bodem van deze site bleek immers vervuild door een laag kolenas van de oude stoomtreinen en door de tankinstallatie van de werkplaats. Eind vorig jaar werd met de sanering gestart die tegen 2007 helemaal afgerond zal zijn. De site aan het Damstation is slechts een van de naar schatting 700 verontreinigde percelen die de NMBS-Groep in haar bezit "
Bron: De Morgen van 28 april 2006 

Leven dubbel zo duur in 25 jaar tijd

De Morgen schrijft:
"De kosten voor levensonderhoud liggen vandaag exact twee keer hoger dan in '81. Dat is af te leiden uit de index van de consumptieprijzen. Die klokt af op 200 punten als je '81 als referentiejaar neemt.De prijzen van diensten stegen sneller dan die van goederen in de winkel. Zo is een bezoekje aan de dameskapper drie keer duurder dan in 1981. Ook de prijs van een bioscoopticket (+ 172 procent) steeg sneller dan het algemene prijspeil. Brood en bier zijn twee keer duurder dan in 1981. Andere voedingsproducten stegen trager in prijs. De prijs van een pakje sigaretten is, vooral door belastingverhogingen, verviervoudigd"
Bron: De Morgen van 28 april 2006 

Directie en vakbonden Siemens bereiken akkoord

GVA schrijft:
"Directie en vakbonden bij Siemens in Huizingen hebben donderdagavond in het verzoeningsbureau van het paritair comité een akkoord bereikt over het actuele sociale conflict.Dat heeft betrekking op de herstructurering die de directie wil doorvoeren en waarbij 92 van de 1.956 jobs in Huizingen op de tocht staan. Het akkoord verlengt de cao uit 2005 inzake collectief ontslag zowel voor arbeiders als bedienden tot midden 2008 en dit voor alle vestigingen van Siemens in België. De directie belooft ook "maximale vormingsplannen om personeelsleden voor te bereiden op technologische evoluties". De vakbonden van hun kant gaan akkoord dat de aangekondigde herstructurering ingaat op 31 mei 2006. Om ontslagen te vermijden zal ook onderaanneming en uitzendarbeid ter sprake komen. Een honderdtal werknemers blokkeerden gisteren/woensdag nog een tijdlang de hoofdzetel van Siemens in Anderlecht. De vakbonden waren ontevreden omdat de directie volgens hen geen ernstige discussie wou voeren om naakte ontslagen te vermijden. Ze eisten ook meer opleidingsprogramma's om in het licht van de actuele technologische evoluties de tewerkstellingskansen van wie blijft te verhogen bij nieuwe herstructureringen. Er was nog kritiek omdat de directie niet dezelfde ontslagvoorwaarden wou toepassen als bij de herstructurering vorig jaar."
Bron: GVA van 28 april 2006
 
 

InBev beperkt aantal ontslagen in België tot 295

GVA schrijft:
"Als gevolg van de herstructureringen die InBev Belgium eerder aankondigde, moeten uiteindelijk 295 personen de brouwerij verlaten.
Dat is minder dan eerder gezegd. De directie heeft donderdag haar intentie tot herstructurering omgezet in een definitieve beslissing. Bij InBev werken in ons land circa 2.900 personen.
Op 30 november vorig jaar werd aangekondigd dat er 232 jobs zouden sneuvelen in de productie-eenheden van Jupille, Leuven, Hoegaarden en Belle-Vue. Dat aantal wordt beperkt tot 213, waarvan er 67 binnen InBev ander werk krijgen. In het kader van een reorganisatie van Europese dienstencentra werd op 24 februari vervolgens bekendgemaakt dat er nog eens 149 jobs dienden te verdwijnen in ons land. Wanneer de onderhandelingen over het sociaal plan beginnen is nog niet bekend"
Bron: GVA van 28 april 2006.
 
 

Fors meer klachten over hospitalisatieverzekeringen

De Standaard schrijft:
"De ombudsvrouw ontving vorig jaar 65procent meer klachten over gezondheidszorg. Ze dringt aan op overheidsmaatregelen. EEN groot aantal werknemers kan bij zijn werkgever genieten van een pakket extralegale voordelen. Dat omvat heel vaak een groepsverzekering, met daarin een hospitalisatiepolis. Sedert enkele jaren wijst de ombudsvrouw van de verzekeringssector, Josette Vanelderen, op de moeilijkheden die sommige verzekerden ondervinden wanneer zij niet meer onder de collectieve hospitalisatieverzekering vallen en hun verzekering individueel willen voortzetten. Want bij pensioen of bij al dan niet vrijwillig verlaten van het bedrijf, valt die collectieve hospitalisatiedekking weg. Op dat moment rijzen er vaak problemen: sommigen kunnen niet meer individueel aansluiten omdat de maximale leeftijdsgrens bereikt is of omdat de verzekeraar de aansluiting weigert op basis van medische gronden. Andere verzekerden worden verplicht om een individueel contract af te sluiten tegen een premie die een stuk hoger uitvalt dan wat zij voordien betaalden. Dat alles leidt tot een stijging van het aantal klachten van 196 tot 302. ,,De aard van de klachten in 2005 maakt duidelijk dat hier echt een probleem ontstaat voor de samenleving", zegt de ombudsvrouw. De meeste klachten handelen over de steeds duurdere premies voor hospitalisatieverzekeringen (DS 11 februari), wat vooral een probleem vormt voor oudere mensen. De premieverhogingen zijn volgens de ombudsvrouw een gevolg van de duurdere gezondheidszorg in ons land en het feit dat de wettelijke ziekteverzekering sommige kosten niet meer terugbetaalt. ,,De overheid heeft dat begrepen, maar het is wachten op concrete maatregelen." Zo wil de beroepsvereniging Assuralia de hospitalisatiepremies koppelen aan een index van de werkelijke kosten van de gezondheidszorg, wat bruuske prijsschommelingen moet vermijden. ,,Wanneer komt die index er nu", vraagt Vanelderen in haar jaarverslag. Het is niet de enige specifieke aanbeveling. Ook het stijgend aantal klachten over koppelverkoop in de sector baart zorgen. Assuralia werd gevraagd om de regels te verduidelijken. En verzekeraars zouden ook niet zomaar een dubbele franchise mogen aanrekenen of een voorheffing op belastingvoordelen. Maar als er een rode draad is in de klachtenstroom, dan is het de gebrekkige communicatie van de verzekeraars. Veel mensen snappen het vakjargon niet, laat staan dat ze hun weg vinden in de wetgeving. Steeds vaker ontvangt de ombudsvrouw ook klachten over een gebrek aan informatie. ,,Soms snappen de verzekeraars het zelf niet. Ik denk aan de wildgroei in de autoverzekeringen, na de afschaffing van de verplichte bonus-malusregeling", laat de ombudsvrouw zich ontvallen. Steeds vaker weigeren de verzekeraars zelfs verantwoording af te leggen. ,,Ze geven hun klanten gewoonweg geen antwoord. Dat vind ik onbegrijpelijk." Als de ombudsvrouw die klachten analyseert, dan verwijzen een aantal daarvan naar de maatschappelijke rol van de verzekeringsmaatschappijen. Meestal gaat het om klanten die te maken krijgen met een premieverhoging, moeilijkheden ondervinden om een verzekering te onderschrijven of stuiten op een weigering om bepaalde schade te vergoeden, zoals overstroming of het overlopen van riolen. Antwoorden die hij niet meer bij de overheid vindt, zoekt de brave burger bij de verzekeraar. ,,Daarom moeten verzekeraars en overheid hun aanpak beter op elkaar afstemmen", vindt de ombudsvrouw."
Bron: Standaard van 28 april 2006 

Compromis over nepzelfstandigen bijna rond

De Standaard schrijft:
"Rood en blauw ronden vandaag, na jaren schaken, een compromis over de schijnzelfstandigen af. De laatste knopen over het schijnzelfstandigendossier moeten vandaag nog doorgehakt worden op de ministerraad. De betrokken ministers Peter Vanvelthoven (SP.A) en Sabine Laruelle (MR) houden de lippen nog op elkaar, maar die laatste moest in het parlement senator Jan Steverlynck (CD&V) al inkijk geven in het compromis. Schijnzelfstandigheid is een truc die bedrijven soms hanteren om hun werknemers in een goedkoper statuut te drukken of om buitenlanders onder de marktprijs te laten werken. Maar er zijn ook werkenden die bewust voor het zelfstandigenstatuut kiezen. Sinds de jaren negentig roepen alle regeringen over hun ,,strijd tegen de schijnzelfstandigheid'' maar veel kwam er niet van, wegens onenigheid over de definitie. Wanneer is het schijn en wanneer ernst? De rechtbanken trokken dan maar de lijn, met juridische criteria zoals ,,de vrijheid de arbeidstijd te organiseren'' en ,,de uitoefening van hiërarchische controle''. Die criteria komen nu in de wet, naast economische. Per bedrijfstak kunnen de sociale partners die laatste anders invullen. De struikelsteen zit nog in de op te richten rulingcommissie: een instantie waaraan men vooraf kan vragen of een formule in orde is. Kunnen de uitspraken van die commissie achteraf nog betwist worden?"
Bron: Standaard van 28 april 2006 
 
 
 

fotoreportage: herdenking mijnramp

lees hier meer

Meeste geneesmiddelen kunnen veel goedkoper"

HBVL schrijft:
"De twee grootste Belgische farmaceutische bedrijven, Janssen-Cilag en GlaxoSmithKline (GSK), willen de prijzen van de meeste geneesmiddelen fors laten zakken.
"Voor driekwart van de medicijnen zijn de investeringen immers al terugverdiend", zeggen topmannen Olivier Daubry (GSK) en Pierre Dewilde (Janssen-Cilag) in een interview. Oudere medicijnen uit octrooi zijn vandaag veel te duur. "Amper 23 procent van de uitgaven in de ziekteverzekering gaat naar nieuwe geneesmiddelen. Driekwart betreft oudere medicijnen. Daar liggen massaal kansen om te besparen en tegelijk het zoeken naar innovatieve levensreddende medicijnen te ondersteunen."
Dat Janssen en GSK een forse prijsdaling koppelen aan een pleidooi voor innovatie, is geen toeval. In tegenstelling tot het gros van de sector dragen beide bedrijven wezenlijk bij tot de Belgische economie en investeren ze hier fors in onderzoek"
Bron: HBVL van 27 april 2006

1.004.071 vreemdelingen officieel in België

België heeft de kaap van een miljoen vreemdelingen gerond en heeft officieel 1.004.071 inwoners met een vreemd paspoort. De Dienst Vreemdelingenzaken telt het aantal vreemdelingen op Belgisch grondgebied op basis van het rijksregister, waarin zowel het bevolkings-, vreemdelingen- als wachtregister zijn ondergebracht. In de registers zitten zowel vreemdelingen die al jaren in België wonen, als asielzoekers wier aanvraag net ontvankelijk is verklaard. Het register houdt geen rekening met vreemdelingen die de Belgische nationaliteit hebben verworven. In die zin zijn zeker Marokkanen en Turken ondervertegenwoordigd. Ook illegalen zijn niet opgenomen, maar wel zij die het bevel hebben gekregen om het land te verlaten. De Italianen blijven met 175.692 inwoners veruit de grootste groep. Frankrijk en Nederland bezetten de tweede en derde plaats, met respectievelijk 123.236 en 113.570 onderdanen. Marokko, Spanje en Turkije staan op vier, vijf en zes. Alle Belgische gemeenten hebben vreemdelingen. Met negentien vreemdelingen heeft het Oost-Vlaamse Horebeke het kleinste getal, Antwerpen heeft er met 71.813 de meeste. Provinciaal is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest koploper met 307.430 vreemdelingen. Eind 2004 registreerde Vreemdelingenzaken bijna 971.000 vreemdelingen in België, exact een jaar geleden waren het er 980.724. Jaarlijks groeit het aantal vreemdelingen met ongeveer 20.000 tot 25.000. Volgens onderzoekers is de huwelijksmigratie een sterke migratiebron, met niet alleen Belgische vreemdelingen die een bruid uit het land van herkomst laten overkomen, maar ook autochtonen die meer echtgenotes zoeken in ,,bruiddonorlanden'', in Azië, Oost-Europa en Latijns-Amerika. België heeft officieel ook welgeteld één inwoner uit de Gilberteilanden, Grenada, de Maldiven, Qatar, Saint Kitts en Nevis en Tuvalu"
Bron: Standaard van 27 april 2006 
 
 

Werknemersvertrouwen kent terugval

HR Square schrijft:
"27 april 2006 - Het vertrouwen van de Belgische werknemer in de arbeidsmarkt is de voorbije drie maanden licht gedaald. Waar in januari 43% van de werknemers het een gunstige periode vond om van werk te veranderen, is in april nog 40% die mening toegedaan. De pessimisten stijgen in aantal, van 41% tot 43%.Dat lezen we af uit de driemaandelijkse Randstad-barometer. Het werknemersvertrouwen neemt voor het eerst in vier metingen af. De daling ligt niet in de lijn van de verwachtingen omdat de media de jongste tijd berichtten over een groeiprognose van de economie met 2,1%. Het pessimisme ligt wel, net als bij de vorige peilingen, hoger bij Franstaligen (53%) dan bij Nederlandstaligen (35%). Het vertrouwen in de arbeidsmarkt is ook lager bij ouderen dan bij jongeren".
Bron:HR Square - De Week, nummer 144

Het kwartaal

ANP schrijft:
"De laatste kwartaalcijfers uit de industrie: Ciba/Merck/Bayer/ABB/LB Icon/Sony/Tele Atlas/OPG/Isotis/Stora Enso/Boeing
Ciba
Het Zwitserse Ciba, producent van speciale chemicaliën, heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een nettowinst behaald van 64 miljoen frank (40 miljoen euro). Het resultaat is lager dan de 73 miljoen frank uit dezelfde periode van 2005. De omzet groeide met 11 procent tot 1,65 miljard frank (1,04 miljard euro).
Merck
Het Duitse concern Merck (farmacie en speciale chemie) heeft in het eerste kwartaal zijn nettowinst zien stijgen met 51,2 procent tot 180,8 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat steeg ook hard, met 45,6 procent tot 288,4 miljoen euro. Merck, dat onlangs de strijd om branchegenoot Schering verloor van Bayer, behaalde een kwartaalomzet van 1,58 miljard euro.
Bayer
Eenmalige posten hebben Bayer in het eerste kwartaal van dit jaar op een lagere nettowinst gezet. Het nettoresultaat daalde ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar met 7,9 procent tot 600 miljoen euro. De winst voor rente en belastingen steeg wel, met 8,2 procent tot 1,24 miljard euro. Bayer wist zijn kwartaalomzet te vergroten met 11,8 procent tot 7,49 miljard euro.
ABB
Het Zweeds-Zwitserse elektroconcern ABB heeft in de eerste drie maanden van dit jaar zijn bedrijfswinst weten op te voeren met 30 procent tot 509 miljoen dollar. De nettowinst steeg van 199 miljoen tot 204 miljoen dollar. ABB kreeg voor 7,1 miljard dollar aan orders binnen, 15 procent meer dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. De onderneming liet verder weten dat de omzet met 7 procent groeide tot 5,4 miljard dollar.
LB Icon
Het Zweedse multimediabedrijf LB Icon, in Nederland eigenaar van websitebouwer Lost Boys, heeft de resultaten in het eerste kwartaal flink weten te verbeteren. De nettowinst steeg van 0,2 miljoen naar 2,1 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. De omzet groeide met ruim 34 procent naar 27,9 miljoen euro.
Sony
Het Japanse elektronicaconcern Sony heeft het in het eind maart afgesloten boekjaar 2005/2006 beter gedaan dan was verwacht. Mede dankzij een sterke verkoop van platte tv?s liep het bedrijfsresultaat op met 68 procent tot 1,34 miljard euro. De omzet nam toe met 4,4 procent tot 7,47 biljoen yen (52,3 miljard euro). Het nettoresultaat zakte met 24 procent. De nettowinst bedroeg 865 miljoen euro.
Tele Atlas
Tele Atlas, kaartenleverancier voor navigatiesystemen (aan onder andere TomTom, MIO, Mercedes, Volkswagen en Porsche en Google Earth), leed het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 11 miljoen euro, tegenover een verlies van 9,7 miljoen in het eerste kwartaal van vorig jaar. Het operationele verlies bedroeg 11 miljoen euro. De omzet steeg flink met 40 procent naar 56,6 miljoen euro. De bedrijfskosten namen toe met 32 procent tot 52,2 miljoen euro.
OPG
Apothekenketenbeheerder en medicijnenhandelaar OPG heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een 65 procent hoger bedrijfsresultaat behaald ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar. De nettowinst steeg door eenmalige baten maar liefst 173 procent en kwam uit op 35,2 miljoen euro. De omzet groeide met 4 procent tot 568,7 miljoen euro.
Isotis
Biotechnologiebedrijf Isotis heeft in het eerste kwartaal een verlies geleden van 3,8 miljoen dollar. Vorig jaar werd over dezelfde periode nog een plus in de boeken bijgeschreven van 900.000 dollar.
Stora Enso
?s Werelds grootste papierfabrikant, het Zweeds-Finse Stora Enso, heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een nettowinst geboekt van 226,4 miljoen euro tegen 60 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg met 16 procent tot 3,6 miljard euro.
Boeing
De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst geboekt van 692 miljoen dollar. De omzet steeg met 12 procent tot 14,26 miljard dollar.
Publicatiedatum: donderdag 27 april 2006
Bron: ANP
 
 

30 ex-Sabena werknemers willen sociaal plan uitgevoerd zien

De Morgen schrijft:
"Voor het Brusselse Arbeidshof hebben donderdagnamiddag 30 ex-werknemers van de failliet gegane luchtvaartmaatschappij Sabena de uitvoering geëist van het oorspronkelijke sociaal plan. Volgens hen heeft de federale regering dat eerste sociaal plan gewijzigd en hebben zij daardoor niet de compensaties gekregen die hen toekwamen.In de nacht van 7 op 8 november 2001, net na het faillissement van de luchtvaartmaatschappij, werd door de federale regering in onderhandelingen met de vakbonden een sociaal plan opgesteld. Dat voorzag in een brugpensioenregeling, een plan om ex-Sabéniens te herplaatsen en een activerings- en compensatiepremie. De tekst van dat plan werd verspreid op de luchthaven en naar de Sabena-werknemers thuis verzonden. Een tweetal weken later, op 21 november 2001, stelde de regering een tweede tekst op, die voor een aantal mensen minder gunstig uitviel dan de eerste.De 30 ex-Sabena-werknemers eisen nu dat het Arbeidshof de overheid zou dwingen die eerste tekst uit te voeren. "De federale regering is in die eerste tekst een aantal engagementen aangegaan en heeft daarbij verschillende andere overheden, zoals de VDAB, de BGDA en het Brussels Gewest, verbonden", zei meester Riet Vandeputte, de advocate van de ex-Sabéniens. "Die tekst was volledig en voldoende duidelijk. Dat was geen voorstel of ontwerp zoals nu wordt beweerd. Dat was een eenzijdige wilsuiting die juridisch bindend is en de overheid moet haar verbintenissen nakomen. De tweede tekst was ook geen interpretatie maar een wijziging, en een wijziging aan een eenzijdige wilsuiting kan niet."
De advocate van de federale regering, meester Eva Van Hoorde, ging daar niet mee akkoord. "In die eerste tekst van 8 november 2001 wordt verschillende malen gesproken over voorstellen. De eerste tekst was ook niet meer dan dat. Die moest nog verder onderhandeld en geconcretiseerd worden en dat is gebeurd met de tekst van 21 november.""De federale regering kon op 8 november ook geen eenzijdige wilsuiting doen", ging de advocate verder, "omdat die eerste tekst handelde over een aantal zaken, zoals de herplaatsing en het brugpensioen, waarvoor zij niet bevoegd was. Daarvoor moest zij de bevoegde overheden, namelijk de Gewesten en de VDAB en de BGDA, consulteren. Alleen de tekst van 21 november kan beschouwd worden als een eenzijdige wilsuiting en was het definitieve sociaal plan."
Bron: De Morgen van 27 april 2006
 

 

Meer klachten over hospitalisatieverzekering

GVA schrijft:
"De ombudsvrouw van de verzekeringssector heeft het afgelopen jaar 2.507 klachten ontvangen. Vooral over de hospitalisatiepolissen zijn verzekerden ontevreden. Het totale aantal klachten ligt 10 procent hoger dan vorig jaar. In vijf jaar tijd gaat het om een stijging met 45 procent. Dat heeft ombudsvrouw Josette Van Elderen donderdag gezegd bij de presentatie van het jaarrapport. De overgrote meerderheid van de klachten (93%) betreft de verzekeringsbedrijven, 5,3% slaat op de makelaars. Wat de sectoren betreft was er stijging met 65% voor de hospitalisatie, een stijging met 60% voor arbeidsongevallen en een stijging met 20% voor levensverzekeringen. Uiteindelijk bleek 47% van de klachten gegrond. Kern van het probleem is de communicatie tussen verzekerde en verzekeraar, aldus de ombudsvrouw"
Bron: GVA van 27 april 2006

Marshallplan tegen armoede

Het Nieuwsblad schrijft:
"Verschillende Franstalige organisaties willen dat er een Marshallplan komt om de armoede te bestrijden in plaats van symbolische maatregelen. Dat laten ze weten in Le Soir.
Ze eisen dat de lage lonen van de armste arbeiders verhoogd worden, dat de sociale uitkeringen met minstens 4 procent stijgen in 2007, dat de rechten en bedragen van echtgenoten en samenwonenden aangepast worden aan die voor alleenstaanden en dat er een belasting komt op grote fortuinen.
Huurprijzen blokkerenZe vragen eveneens de oprichting van een permanente regularisatiecommissie voor mensen zonder papieren en de intrekking van het plan dat een grotere controle op werknemers voorziet.
Wat het recht op wonen betreft, stellen de organisaties voor de huurprijzen te blokkeren. In het domein van de gezondheidszorg willen ze dat het remgeld verlaagd wordt. Op gerechtelijk vlak pleiten de organisaties dat de drempels tot volledig gratis juridische bijstand opgeheven worden"
Bron: Nieuwsblad van 25 april 2006.

8.000 studenten betogen in Gent

De Standaard schrijft:
" Duizenden vakbondsafgevaardigden, studenten en personeelsleden van de Universiteit Gent en een zevental hogescholen in Oost- en West-Vlaanderen hebben vanmorgen in Gent betoogd voor meer onderwijsmiddelen en tegen de 'outputfinanciering'. Met zo'n financiering zouden hogere onderwijsinstellingen per behaalde studiepunten en diploma' gesubsidieerd worden en niet langer op basis van het aantal ingeschreven studenten. De studenten telden 10.000 betogers, de politie 8.000. Tot de betoging was via e-mails en pamfletten opgeroepen. Te voet of met bussen zakten de manifestanten naar de binnenstad af. Veel studenten en personeelsleden hadden voor de duur van de betoging vrijaf gekregen: de lessen werden geschorst om iedereen de kans te geven zijn stem te laten horen.
Andere eisenEr werd in Gent ook betoogd tegen het plan om middelen voor onderwijs te ,,draineren'' naar meer onderzoek en tegen hogere inschrijvingsgelden voor bissers, trissers en studenten die na hun basisopleiding een master na master willen volgen. Voorts eisen studenten en personeel dat het budget voor onderwijs wordt opgetrokken tot zeven procent van het bruto regionaal product. Daarnaast moeten er meer middelen komen voor studenten met specifieke onderwijsbehoeften, zoals allochtonen of studenten met dyslexie. De betoging was georganiseerd door de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), de Gentse studentenraden en de vakbonden"
Bron: Standaard van 27 april 2006

Veertig procent bedrijven ligt niet wakker van energiekost

De Morgen schrijft:
"Meer dan vier op tien Vlaamse bedrijven vindt de kost van haar elektriciteit niet zo belangrijk. Voor aardgas is dat zelfs zes op de tien ondernemingen. Bovendien kijkt ruim een derde zijn facturen niet na. Het gaat vooral om kleinere ondernemingen die waarschijnlijk geen torenhoge rekeningen moeten betalen.Een en ander blijkt uit een onderzoek van de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) bij 1.044 bedrijven. Uit de enquête blijkt voorts dat vier op de tien bedrijven ooit een of andere klacht had bij de overstap naar een nieuwe leverancier. Voorts scoren betrouwbaarheid en dienstverlening beter bij de keuze voor een nieuwe leverancier dan de prijs. Bijna een op vijf bedrijven kiest ook bewust voor groene stroom, een verdubbeling in vergelijking met het vorige onderzoek"
Bron: De Morgen van 27 april 2006
 

 

InBev verdedigt aanpak topman

Het Volk schrijft:
"Politie en bonden op vergadering aandeelhouders. Pierre Everaert, afscheidnemend voorzitter van InBev verdedigde gisteren op de aandeelhouders- vergadering vurig de aanpak van ceo Carlos Brito  ,,De Braziliaanse dominantie bij InBev is gewild", gaf Everaert aan. Politie en vakbonden stonden voor de deur, maar incidenten bleven uit. In West-Europa was er geen margeverbetering'', zette Carlos Brito meteen de toon die verwees naar de verbetering in Noord-Amerika. Daar was Brito een korte periode zoneverantwoordelijke tussen zijn ceo-schap van AmBev en dat van InBev. Precies zijn succes in Noord-Amerika maakte dat hij in december 2005 al geroepen werd om ceo van InBev te worden, zei Pierre Everaert, afscheidnemend voorzitter van InBev. Zero based budgetting , beter benutten van de brouwerijen (in Noord-Amerika werden er twee gesloten) en efficiënter beloningssysteem, gaf Brito aan. ,,De mensen handelen er nu alsof het geld die de firma uitgeeft, hun geld is'', zei Brito die wees op de nieuwe cultuur. Die strikte kostencultuur en focus op efficiency wordt in West-Europa toegepast. Centraal- en Oost-Europa is het volgende doelwit. Brito en Everaert verdedigden de herstructureringen in België waar de brouwerij Hoegaarden sluit, bij Belle-Vue ingegrepen wordt, IT wordt uitbesteed en financiële diensten naar Centraal-Europa worden overgeheveld. ,,Dit doen we niet lichtzinnig maar is gebaseerd op gewone zakelijke logica. Als we taken wegnemen, kunnen de lokale ploegen zich meer toeleggen op het commercieel succes van hun producten.'' Volgens Brito moet er opnieuw omzetgroei komen in West-Europa en dat betekent investeringen. Het geld daarvoor moet uit kostenbesparingen komen. Geen probleemBrito is de rechterhand van Marcel Telles (AmBev) en de facto de sterke man in de raad van bestuur van InBev. De Braziliaanse dominantie bij InBev is gewild, gaf Everaert aan. ,,AmBev is een excellent bedrijf. Ze hebben dagelijks 12.000 mensen op de weg, zijn gewoon grote organisaties aan te sturen in plaats van enkele grossiers. Hun uitvoeringscapaciteit is een duidelijke inbreng in de fusie, we kenden die en wilden die.'' Aan het eind van de rit wordt InBev daardoor een groep met sterke Braziliaanse kleur. Daartegenover staat een gedemoraliseerde Belgische organisatie. Gisteren maakte De Post bekend dat het Pierre Winand (39), vice-president financiën voor West-Europa van InBev, aantrekt. Hoe de InBev-families aankijken tegen het verlies aan Belgische identiteit is niet duidelijk. De bestuurders hebben er alvast geen probleem mee. Waarnemers hebben vooral problemen met de manier waarop InBev te werk gaat. Of Brito de timing van de stijging van de bierprijs in België goed vindt. ,,Goede vraag'', luidde het."
Bron: Het Volk van 25 april 2006 
 
 

Waalse economie draait op overheidskapitaal

Het Nieuwsblad schrijft:
"Het aantal bedrijven waarbij de federale, regionale en gewestelijke overheden voor minstens 5 pct participeren in het kapitaal, is gestegen van 2.593 naar 3.023 tussen 1997 en 2003. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau, waarvan de resultaten vandaag verschenen in Le SoirDe stijging zou vooral het gevolg zijn van initiatieven op regionaal en lokaal Waals niveau. In Vlaanderen en Brussel was er immers een daling van het aantal bedrijven waar overheden in particperen. In Wallonië was er een stijging van 18 procent. Vijf sectoren blijven een overwicht van overheidsaandeel kennen: transport, post, telecom, water en afval. Dat geldt ook voor kansspelen. De overheid is ook steeds actiever in de financiering in risicokapitaal"
Bron: Nieuwsblad van 27 april 2006

Nieuw politiestatuut 'regelrechte oorlogsverklaring'

Het Volk schrijft:
"De politievakbonden VSOA en NSPV zijn erg ontevreden met de voorstellen voor een nieuw politiestatuut. Volgens de vakbonden zijn een aantal punten onaanvaardbaar. VSOA en NSPV hebben daarom beslist dat ze niet zullen aanwezig zijn op de onderhandelingen op 26, 27 en 28 april.De vakbonden ontvingen enkele dagen geleden, na zes maanden onderhandelen, de overheidsvoorstellen over een nieuw statuut. Die voorstellen stroken niet met wat de op de onderhandelingen is afgesproken, zeggen ze. Beide vakbonden willen dat over het Calog-dossier apart onderhandeld wordt. Calog is het burgerpersoneel bij de politie. Daarnaast hebben ze problemen met de punten rond de referentieperiodes, de vervangmogelijkheden en het verlofstelsel, de toelages voor onder meer onderzoekskosten, de syndicale vrijstellingen, de tuchtoverheden en de tuchtraad.,,De voorstellen zijn een regelrechte oorlogsverklaring??, schrijven ze. Als de overheid haar positie niet herziet, willen de VSOA en NSPV op 26, 27 en 28 april niet rond de onderhandelingstafel gaan zitten. ,,In de hypothese dat de overheid geen rekening houdt met onze eisen en ons eenzijdig haar voorstellen door de keel willen duwen, zullen we gepast reageren??, besluiten ze"
Bron: Het Volk van 25 april 2006

Demotte legt Riziv aangepaste versie ontwerp-KB kiwimodel voor

Het Nieuwsblad schrijft:
"Rudy Demotte De leden van het Verzekeringscomité van het Riziv (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) hebben maandag een nota van minister van Volksgezondheid Rudy Demotte betreffende het kiwimodel gekregen. "Het is echter nog te vroeg om ons uit te spreken over de aanpassingen die de minister aan het bestaande ontwerp-KB heeft doorgevoerd", zegt Mark Loix van de Christelijke Mutualiteit (CM) maandag.Kiwimodel Het kiwimodel kraakt de hoge prijzen voor geneesmiddelen, onder meer via een openbare aanbesteding. Het systeem, dat in Nieuw-Zeeland al wordt toegepast, zal ook in België worden ingevoerd. Het Verzekeringscomité maakte eerder enkele bedenkingen bij het ontwerp-KB dat over het kiwimodel werd voorgelegd.
"Het gaat om technische aanpassingen, die nu zijn doorgevoerd", zegt Karim Ibourki, de woordvoerder van minister Demotte maandag. "De geest van de tekst is dezelfde gebleven."
DiscussieHet Verzekeringscomité sprak zich maandag liever nog niet uit over de doorgevoerde aanpassingen. "De discussie over de wijzigingen die zijn aangebracht, vindt plaats op de vergadering van 8 mei. Iedereen moet eerst de tijd krijgen om het gewijzigde ontwerp-KB te bestuderen", aldus Mark Loix"
Bron: Nieuwsblad van 25 april 2006.

Wachten op federaal akkoord non-profit

lees hier meer

VRM veroordeelt Verstrepen tot boete van 12.500 euro

Het Volk schrijft:
"De algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft Jürgen Verstrepen (Vlaams Belang) en de bvba BCC&V veroordeeld tot een boete van 12.500 euro voor het niet naleven van het Vlaamse Mediadecreet met radio-omroep VB6015 en VB 15660. Met deze uitspraak bevestigt de VRM de beslissing van het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM, de voorganger van de VRM) van 16 december 2005. ,,De radio-omroep VB6015 heeft uitgezonden via het internet en radio-omroep VB15660 heeft uitgezonden via de ether en het internet. Er werd afbreuk gedaan aan een fundamentele regel van het Mediadecreet, namelijk dat omroepen onafhankelijk van een politieke partij moeten zijn'', aldus de mededeling van de VRM.De aankondiging tijdens een persconferentie in het Vlaams Parlement dat de partij Vlaams Belang met ,,een eigen radiozender'' zou starten, dateert volgens de VRM van 26 mei 2005. De eerste uitzending had plaats op 29 mei 2005. ,,Verstrepen heeft schriftelijk en mondeling zijn bezwaren kunnen uiten over de beslissing van 16 december 2005'', luidt het.Alle soortgelijke inbreuken worden door de VRM op dezelfde manier behandeld. Gezien het vertrouwelijke karakter van de besluitvorming in elke individuele zaak, kan de VRM geen verdere toelichting bij deze zaak geven. Jürgen Verstrepen is op de hoogte van de veroordeling en legt zich niet neer bij de feiten. ,,Ik stap sowieso naar de Raad van State'', zegt de VB-politicus. Inhoudelijk wil Verstrepen nu nog niets kwijt"
Bron: Het Volk van 25 april 2006

donderdag, april 27, 2006

Spontane stakingsactie bij beschutte werkplaats Lidwina Mol

HBVL schrijft:
"In de beschutte werkplaats "Lidwina stichting" in Mol hebben woensdagmiddag een tiental bedienden spontaan het werk neergelegd.
Aanleiding voor de actie is een aanslepende discussie met de directie over een loonsverhoging van 1 euro die aan een zestigtal omkaderingspersoneelsleden met een arbeidersstatuut werd toegekend.
Enkel de groep van bedienden (15 personen) die eveneens behoren tot dezelfde groep van omkaderingspersoneel kreeg die opslag niet. Het BBTK zegt dat de staking mogelijk nog de rest van de week zal duren"
Bron: HBVL van 27 april 2006.
 
 

Meer winst voor PepsiCo ondermeer dankzij gezonder aanbod

HBVL schrijft:
"De frisdrankenfabrikant PepsiCo, wereldwijd de nummer twee na Coca Cola, heeft in het eerste kwartaal 12 procent meer winst geboekt.
Ook de omzet steeg met bijna 10 procent. Enerzijds steeds de vraag naar frisdranken van de groep in Azië en Europa, anderzijds deden de gezonde snacks en dranken het goed in de VS.
PepsiCo boekte de eerste drie maanden 1,02 miljard dollar winst, bij een omzet van 7,21 miljard dollar."
Bron: HBVL van 27 april 2006 
 
 

Test-Aankoop raadt hypotheeklening op 40 jaar af

HBVL schrijft:
"Test-Aankoop raadt af momenteel een hypotheeklening te nemen over een periode van 40 jaar. Rekening houdend met de premies van de schuldsaldoverzekering en de vereiste hernieuwing van de hypotheekinschrijving na 30 jaar wijkt de maandelijkse afbetaling bij het voordeligste tarief van een lening op 40 jaar immers meestal amper af van de goedkoopste lening op een termijn van 30 jaar, aldus de consumentenorganisatie. Leningen over 40 jaar zijn omwille van de geringere maandelijkse afbetaling op het eerste zicht interessanter, maar het totale kostenplaatje valt volgens Test-Aankoop toch negatief uit.
Half februari bedroeg de voordeligste intrestvoet voor een lening op 40 jaar 5,10 procent, tegenover 4,45 procent voor een lening op 30 jaar. Voor een geleend kapitaal van 100.000 euro betaalde men op dat ogenblik slechts 17,33 euro per maand minder af. Zelfs als de intrestvoet gelijk zou zijn, zal een lening over 40 jaar duurder uitvallen, want hoe langer de looptijd, hoe meer intresten moeten betaald worden.
Bron: HBVL van 27 april 2006
 
 

Ziekenfonds betaalt dieet terug

Het Volk schrijft:
"Vanaf 1 mei betalen de Onafhankelijke Ziekenfondsen de kosten van een behandeling tegen obesitas terug, ook bij mensen met matig overgewicht. ,,De terugbetaling is er voor iedereen die een Body Mass Index hoger dan 25 heeft'', zegt Jan Van Emelen, directeur strategische studies en communicatie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, die als eerste deze terugbetaling aanbieden.
Het nieuws staat te lezen in de krant De Morgen.,,Dat wil zeggen: iedereen met een matig overgewicht. Een stevige bierbuik valt daar al onder. Nu is het enkel wettelijk verplicht om obesitasbehandelingen als maagringen of darmverkortingen terug te betalen bij mensen met een BMI hoger dan 40.'' Wanneer bij kleiner overgewicht ingegrepen wordt, zijn de behandelingskosten lager en hebben de patiënten op termijn minder risico op diabetes of hart- en vaatziekten"
Bron: Het Volk van 27 april 2006

Staking dreigt

Metro schrijft:  De christelijke vakbond ACV heeft een nationale
stakingsaanzegging ingediend voor alle gevangenissen in ons land. Dat
zegt secretaris Luc Neirynck. De cipiers zijn uiterst ontevreden met
de aanhoudende personeelstekorten en de overbevolking in de
gevangenissen.
Of de staking er effectief komt, hangt af van het overleg met het
kabinet van de minister van justitie vrijdag. Het voorbije weekend
raakten nog twaalf agenten lichtgewond toen een veertigtal
gedetineerden amok maakt in de gevangenis van Bergen.
Waarom de gevangenen weigerden terug te keren naar hun cellen na de
avondwandeling, is onduidelijk.
Bron: Metro
 
 

Ziekenhuis 31 procent duurder

De Standaard schrijft:
" De gemiddelde kost van een verblijf in het ziekenhuis ten laste van de patiënt is tussen 2000 en 2004 van 307 naar 402 euro gestegen. Dat is een toename met 31 procent. Dat blijkt uit de laatste ziekenhuiskostenbarometer van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM), die vandaag werd voorgesteld.
Voor dezelfde ingreep schommelen de kosten voor de opgenomen patiënt sterk naargelang het ziekenhuis, maar soms ook binnen hetzelfde ziekenhuis.
De prijs van de materiaalsupplementen is tussen 2000 en 2004 het sterkst gestegen, van 25 naar 50 euro gemiddeld. Ook de ereloonsupplementen zijn verdubbeld: van 48 euro in 2000 naar 96 euro in 2004.Het NVSM wil dat de patiënt beter beschermd wordt en stelt concrete maatregelen voor aan minister van Volksgezondheid Rudy Demotte. Het Verbond lanceert ook een zoekrobot op zijn website die de patiënt toelaat de gemiddelde kosten van een verblijf in een ziekenhuis naar keuze voor een gewone ingreep te berekenen"
Bron: Standaard van 26 april 2006

ABN Amro schrapt wereldwijd 2.400 banen

GVA schrijft:
"De Nederlandse bank ABN Amro schrapt wereldwijd 2400 banen. Tegelijkertijd komen er negenhonderd banen bij in lageloonlanden.
Dat heeft het bankbedrijf woensdag bekendgemaakt bij de presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal. Om de operatie te betalen neemt ABN Amro een financiële last van 125 tot 150 miljoen euro. Het gaat om functies voor de interne dienstverlening, zoals transactieverwerking. De reductie wordt in de komende drie jaar uitgevoerd. In Nederland verdwijnen ongeveer 650 banen. Of er ook gedwongen ontslagen vallen, kon een woordvoerder nog niet zeggen. "We hopen van niet", klonk het.
Andere landen waar de maatregelen worden gevoeld, zijn de Verenigde Staten, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk. Bij het onderdeel Services Operations, waar de banen worden geschrapt, werken 22.000 mensen"
Bron: GVA van 26 april 2006.
 
 

Belgische economische groei versnelt

De Standaard schrijft:
"De economische groei in ons land versnelt. Het voorbije eerste trimester is het bruto binnenlands product - dat is het totaal aan goederen en diensten - gestegen met 0,8 procent tegenover het laatste kwartaal in 2005. Op jaarbasis was er een groei van 2,2 procent.Dat blijkt uit een eerste raming (de zogenaamde 'flash') van de Nationale Bank. Het is van midden 2004 geleden dat de economie nog 0,8 procent op kwartaalbasis groeide.De groei in het eerste kwartaal is ook al de vierde stijging op rij. Eind vorig jaar bedroeg de economische groei 0,6 procent op kwartaalbasis en 1,5 procentpunt op jaarbasis. Voor details over de economische groei is het wachten op de definitieve cijfers van de Nationale Bank"
Bron: Standaard van 26 april 2006

Bouwgroep Besix boekt recordcijfers

De Standaard schrijft:
"De Belgische bouwgroep Besix heeft in 2005 de grens van 1 miljard euro omzet gehaald. De omzet kende een groei van 15 procent. De winst nam toe met 27 procent tot een record van 36,2 miljoen euro. Besix werkt ook aan enkele overnames.Besix zette een omzet neer van 1,014 miljard euro. Dat betekent een stijging met 15 procent. Het orderboek eind 2005 was goed voor ongeveer 1,6 miljard euro. De thuismarkt (Benelux en Frankrijk) kende een omzet van 609 miljoen euro en blijft daarmee de belangrijkste markt. Het belang van de internationale markt neemt echter toe. De internationale markt was in 2005 goed voor een orderboek van 710 miljoen euro, tegen 654 miljoen euro voor de thuismarkt. In 2006 zal de internationale markt nog een grotere groei kennen, met een orderboek van meer dan een miljard euro, tegen 539 miljoen euro voor de thuismarkt.
Dubai
Besix is sterk actief in de Golfregio. Bouw en immobiliën kenden er een enorme groei. Dat is onder meer het geval in Dubai, Qatar en Abu Dhabi. De oliedollars zorgden ervoor dat die landen hun infrastructuur enorm uitbouwen. Besix kan het zich door de enorme vraag naar bouwcapaciteit zelfs veroorloven kieskeurig te zijn wat de keuze van projecten betreft.
,,De stijging van de olieprijzen is voor ons een positieve zaak'', aldus ceo Johan Beerlandt. Niettemin wogen de sterk stijgende grondstofprijzen (olie, staal en cement) ook op de winst, voor 5 à 10 miljoen euro. Besix bouwt er onder andere mee aan de Burj Dubaï, dat met zijn meer dan 800 meter het hoogste gebouw ter wereld moet worden.
Besix doet ook aan diversificatie. In Qatar nam de groep een participatie in een betoncentrale, dat beton moet leveren voor het kunstmatig eiland 'The Pearl'. In de Verenigde Arabische Emiraten nam Besix een participatie in een project voor de ontwikkeling van een rioleringsinstallatie en waterzuivering. Dat moet Besix 25 jaar lang van opbrengsten verzekeren.
Oosterweelverbinding
Wat 2006 betreft, wordt gemikt op een omzet van 1,1 miljard euro, om tegen 2008 de kaap van 1,5 miljard euro te ronden. In België hoopt Besix mee te kunnen werken aan het Diabolo-project en de Oosterweelverbinding. Besix bekijkt ook enkele acquisities in België en de nabije buurlanden.
Beerlandt sprak over ,,concrete targets''. Bij Besix werken 12.000 mensen, van wie 21 procent in België. Vorig jaar werden 240 mensen aangeworven. In 2006 zouden er een honderdtal nieuwe mensen aan de slag gaan. Besix is voor de helft in handen van het management en voor de helft in handen van het Egyptische Orascom"
Bron: Standaard van 26 april 2006

Hörmann Genk volledig plat

GVA schrijft:
"De staking onder de zowat 150 arbeiders die vorige maandag uitbrak bij poortenfabrikant Hörmann in Genk heeft inmiddels ook de steun van de 40 bedienden gekregen.
Het bedrijf ligt sinds woensdag volledig plat.Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft sinds woensdag ook stakersposten aan de ingang van het bedrijf opgesteld. Vrachtwagens kunnen het bedrijfsterrein niet oprijden en ook buitenkomende vrachtwagens worden tegengehouden. Werkwillig personeel wordt wel binnengelaten, maar tot hiertoe bood er zich nog niemand aan, zo zegt vakbondssecretaris Luc Prenen van ACV Metaal. De staking begon maandag als een spontane actie van de arbeiders toen bekend raakte dat de directie de afdeling branddeuren wegens niet rendabel wil sluiten en elf arbeiders naakt wil ontslaan. Onder hen bevinden zich twee mensen die vlak voor hun brugpensioen zitten"
Bron: GVA van 26 april 2006.
 
 

Personeel NedCar stemt in met akkoord

GVA schrijft:
"Het personeel van autofabrikant NedCar in Born steunt het akkoord dat de bonden en de autofabrikant dinsdag sloten.
De personeelsleden gingen bijna unaniem akkoord, aldus een woordvoerder van FNV-Bondgenoten woensdagmiddag"
Bron: GVA van 26 april 2006

Politievakbond dient stakingsaanzegging in

GVA schrijft:
"De politievakbond Sypol.be heeft een stakingsaanzegging ingediend voor de operationele, administratieve en logistieke leden van de geïntegreerde politie. Dat laat Sypol woensdag weten. De stakingsaanzegging, die geldig is van woensdag 26 april tot 31 mei, komt er omdat de kaderleden naar verluidt statutaire rechten ontzegd worden, onder meer met betrekking tot de maaltijdvergoeding en de uitbetaling van de overuren.
Ook het feit dat wetenschappelijke en technische politieagenten vervangen zullen worden door administratief personeel en dat de operationele leden geen Copernicuspremie krijgen, is voor Sypol.be aanleiding om een stakingsaanzegging in te dienen.
Sypol.be telt ongeveer 2.500 leden op de 46.000 Belgische agenten. Officieel is de neutrale vakbond niet representatief."
Bron: GVA van 26 april 2006
 
 

Recordcijfers voor Honda

GVA schrijft:
"Honda Motor, de derde grootste automaker van Japan, heeft het afgelopen boekjaar recordcijfers gerealiseerd. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt.
De nettowinst van het bedrijf steeg maarliefst 22,8 procent, tot 4,4 miljard euro. Dat is dankzij een stijgende verkoop, vooral op de Amerikaanse markt.
De omzet was dit jaar gestegen met 14,5 procent. Het aantal verkochte wagens steeg 4,6 procent, tot 3,39 miljoen eenheden. Honda verwacht dat er dit boekjaar echter een einde komt aan de reeks van vijf jaar recordwinsten"
Bron: GVA van 26 april 2006

Ziekenfonds betaalt behandeling overgewicht terug

GVA schrijft:
"Vanaf 1 mei betalen de Onafhankelijke Ziekenfondsen de kosten van een behandeling tegen obesitas terug, ook bij mensen met matig overgewicht.
Dat schrijft De Morgen woensdag.
"De terugbetaling is er voor iedereen die een Body Mass Index hoger dan 25 heeft", zegt Jan Van Emelen, directeur strategische studies en communicatie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, die als eerste deze terugbetaling aanbieden. "Dat wil zeggen: iedereen met een matig overgewicht. Een stevige bierbuik valt daar al onder. Nu is het enkel wettelijk verplicht om obesitasbehandelingen als maagringen of darmverkortingen terug te betalen bij mensen met een BMI hoger dan 40."
Wanneer bij kleiner overgewicht ingegrepen wordt, zijn de behandelingskosten lager en hebben de patiënten op termijn minder risico op diabetes of hart- en vaatziekten."
Bron: GVA van 26 april 2006
 
 

woensdag, april 26, 2006

EU-Commissie heeft twijfels bij Vlaams geld voor GM Antwerpen

De Morgen schrijft:
"De Europese Commissie is een procedure gestart tegen een steun van 5,33 miljoen euro die het Vlaams gewest aan General Motors Antwerpen wil geven.
Het geld is bestemd voor de opleiding van werknemers, maar de Commissie betwijfelt of dit wel extra opleiding zal meebrengen en vermoedt dus onrechtmatige overheidssteun. GM investeert 127 miljoen euro in de Antwerpse vestiging tussen 2005 en 2007. Voor de opleiding van de 5.400 werknemers is 19,95 miljoen euro voorzien. De Vlaamse regering is bereid hiervan 5,33 miljoen te dragen. Volgens de Commissie is overheidsgeld voor een betere opleiding van werknemers een edel doel. Alleen lijkt de operatie bij GM Belgium op overheidssteun voor opleiding die sowieso zou gegeven worden"
Bron: De Morgen van 26 april 2006 

Barco boekt 51 procent hogere nettowinst in eerste kwartaal

De Tijd schrijft:
"De beeldvormingsgroep Barco heeft in het eerste kwartaal van 2006 een nettowinst behaald van 7,4 miljoen euro. Dat is 51,3 procent meer dan de 4,9 miljoen euro in de overeenkomstige periode van 2005. De ebita (bedrijfsresultaat voor goodwill) nam met 44,1 procent toe, van 6,4 miljoen euro tot 9,3 miljoen euro, en de ebitamarge verbeterde van 4,2 procent tot 5,4 procent. Dat maakte Barco bekend in een persbericht. De ebita en de ebitamarge zijn hoger dan analisten hadden verwacht.
Barco realiseerde in de eerste drie maanden van 2006 een omzet van 172,1 miljoen euro, 12,0 procent meer dan een jaar eerder (153,6 miljoen euro). Dat is in lijn met de gemiddelde verwachting van 4 analisten, die op 172,4 miljoen euro stond. Zelf had Barco een verwachtingsvork van 165-175 miljoen euro naar voor geschoven. De omzetgroei werd ondersteund door hogere verkoopcijfers in de divisies View (+14 procent), Media & Entertainment (+51,7 procent) en Presentation & Simulation (+11,1 procent). De afdelingen Control Rooms en Vision zagen hun omzet dalen, met respectievelijk 3,3 procent en 15,6 procent 'maar hun inkomende bestellingen stegen respectievelijk met 10 en 5 procent', merkt gedelegeerd bestuurder Martin De Prycker op in een persbericht. De bestellingen liepen op tot 199,6 miljoen euro, een stijging met 15,8 procent. Dat is meer dan de verwachting van 180-190 miljoen euro van het bedrijf zelf. De book-to-bill ratio voor het eerste kwartaal bedraagt 1,16, tegen 0,94 in het vierde kwartaal en 1,12 in het eerste kwartaal van 2005.Voor de ebita had Barco een verwachtingsvork van 5-10 miljoen euro. Analisten mikten op 8,6 miljoen euro , maar waren eerder verdeeld.Per aandeel bedroeg de courante nettowinst 0,61 euro tegen 0,40 euroeen jaar eerder. De nettowinst per aandeel steeg van 0,40 euro naar 0,62 euro.Barco verwacht voor het tweede kwartaal dat bestellingen zullen uitkomen tussen 195 en 205 miljoen euro. De verwachtingsvork voor de omzet bedraagt 182-192 miljoen euro en die voor de ebita 15-20 miljoen euro. De groep laat ten slotte weten dat ze in het eerste kwartaal geen eigen aandelen heeft ingekocht"
Bron: Tijd van 26 april 2006.

Werknemers Siemens blokkeren hoofdzetel Anderlecht

De Morgen schrijft:
"Een honderdtal werknemers van Siemens uit Huizingen blokkeert sinds 07.45 uur woensdag de Belgische hoofdzetel van de groep in Anderlecht. Ze protesteren daarmee tegen de gang van zaken bij de onderhandelingen over de herstructurering, die vorige maand aangekondigd werd. Daarbij staan 92 van de 1.956 jobs op de tocht. De actievoerders willen de blokkade volhouden tot 10.00 uur.De werknemers zijn ontevreden omdat de directie al heeft laten weten dat ze, omwille van het generatiepact, niet dezelfde ontslagvoorwaarden zal toepassen als bij de herstructurering vorig jaar. Ze protesteren ook tegen het feit dat de directie tot dusver geen ernstige discussie wou voeren over de syndicale vraag om naakte ontslagen te vermijden en om onder meer via opleidingsprogramma's de tewerkstellingskansen van wie blijft, te verhogen"
Bron: De Morgen van 26 april 2006

Topmanager verdient gemiddeld 1,75 miljoen euro

De Standaard schrijft;
"De toplui van zestien Bel-20-bedrijven ontvingen vorig jaar gemiddeld 1,75 miljoen euro. DAT gemiddelde wordt wel opgetrokken door Dexia-topman Pierre Richard, die in het laatste jaar van zijn mandaat als directievoorzitter 3,2 miljoen ontving aan aanvullende pensioenrechten. Zijn remuneratie voor dit jaar komt daardoor uit op een kleine 5 miljoen euro. Het gaat wel om een eenmalige inhaaloperatie. Zijn pensioenbijdragen over de afgelopen jaren waren te laag om een pensioen van 75 procent van het jaarsalaris mogelijk te maken. Afgezien van die pensioenrechten verdiende Richard 1,77 miljoen euro. Als gekeken wordt naar het normale jaarlijkse loon, wordt Richard voorafgegaan door Jean-Paul Votron van Fortis (2,7 miljoen euro), Gérard Mestrallet van Suez (2,5 miljoen euro), Pierre-Olivier Beckers van Delhaize (2,2 miljoen euro), Didier Bellens van Belgacom (2,2 miljoen euro), Albert Frère van GBL (2 miljoen euro), Roch Doliveux van UCB (1,8 miljoen euro) en Gilles Samyn van NPM (1,8 miljon euro). Het is de eerste keer dat zoveel bedrijven het loon van hun topman bekendmaken. Dat heeft te maken met de invoering van de code-Lippens over deugdelijk bestuur. Die is op 1 januari vorig jaar in werking getreden. De jaarverslagen die de afgelopen weken verschenen, dienden voor het eerst volledig aan die code te voldoen. Toch maakten niet alle Bel-20-bedrijven hun toplonen bekend. Met name InBev, KBC en Colruyt deden dat niet. Dat is niet in strijd met het ,,pas-toe-of-leg-uit-principe'' van de code-Lippens. Alleen een wet zou bedrijven kunnen verplichten tot meer transparantie. Aan zo'n wettelijke regeling wordt al jaren gewerkt, maar de zogenaamde Picanol-wet is recentelijk gestrand op politieke onenigheid. De loonspanning tussen de toplui is opmerkelijk groot. De aanvoerder van de lijst, Pierre Richard, verdiende ruim dertien keer zoveel als de hekkensluiter, Marc Coucke van Omega Pharma. Die nam genoegen met 380.000 euro. Al ontvangt Coucke als aandeelhouder van zijn bedrijf wel een veelvoud van dat bedrag aan dividenden. In internationaal opzicht blijven de vergoedingen van Belgische toplui bescheiden. In Duitsland verdiende topman Joseph Ackermann van Deutsche Bank vorig jaar bijvoorbeeld 11,9 miljoen euro. En in de Verenigde Staten liggen de lonen nog veel hoger. Recordhouder is daar Richard Fairbank van Capital One Financial. Hij kon vorig jaar de ronde som van 249,27 miljoen dollar (201,15 miljoen euro) tegemoet zien. Drie andere Amerikaanse toplui, onder wie Richard Fuld van Lehman Brothers, verdienden eveneens meer dan 100 miljoen dollar. Het grootste deel van dergelijke beloningspakketten bestaat uit de uitoefening van aandelenopties. De mate waarin de Bel-20-bedrijven de code-Lippens naleven, varieert nogal. Sommige bedrijven zijn in strijd met een van de belangrijkste richtlijnen: het scheiden van de functies van voorzitter en ceo. Dat is het geval voor GBL, Colruyt en Omega Pharma. In tegenstelling tot de twee andere heeft dat laatste bedrijf wel aangekondigd werk te maken van die scheiding. Ook de richtlijn om bestuurders te weren die meer dan vijf bestuursmandaten in genoteerde bedrijven hebben, wordt niet altijd nageleefd. Zo handhaven Agfa en Solvay Karel Van Miert in hun raad van bestuur, hoewel hij zeven bestuursmandaten bij genoteerde bedrijven heeft. En sommige bedrijven hebben ook moeite met het bepalen van de onafhankelijkheid van hun bestuurders. Zo is het opmerkelijk dat zowel Solvay als Delhaize de familiale bestuurders als onafhankelijk beschouwt"
Bron: Standaard van 25 april 2006

Loonontsporing blijft bestaan volgens VBO

De Tijd schrijft:
" Het akkoord in de Duitse metaalsector verandert niets aan de recente gemeenschappelijke verklaring van de sociale partners over de concurrentiekracht en aan de noodzaak van de regering om zoals beloofd maatregelen te nemen om die concurrentiekracht aan te zwengelen. Dat zegt Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).In de Duitse metaalsector werd dit weekend een akkoord bereikt over een loonsverhoging van 3 pct. Het loonoverleg in Duitsland is van belang voor het sociaal overleg in ons land. In België wordt immers rekening gehouden met de loonevolutie in de drie buurlanden. Zo stegen in het recente verleden de lonen in België in vergelijking sneller door de inflatie, maar ook door de negatieve loonspiraal in Duitsland. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) gaat uit van een loonontsporing van 2,1 pct.Thomaes relativeert de stijging in Duitsland met 3 pct. Volgens de voorman van de werkgeversorganisatie geldt het akkoord maar voor een fractie van de Duitse werknemers en is er geen automatische overname van het akkoord door de andere sectoren. Bovendien was de versnelling in Duitsland 'deels geanticipeerd' door de CRB, aldus Thomaes.De gedelegeerd bestuurder van het VBO benadrukt dat België 'blijft staan voor een belangrijke ontsporing'. Vandaar ook de gemeenschappelijke verklaring van de sociale partners over een striktere toepassing van de wet over de loonontsporing. 'Die gemeenschappelijke verklaring blijft op zijn plaats en het Duitse akkoord doet niets af van de noodzaak om dit te doen', dixit Thomaes. Ook de aangekondigde regeringsmaatregelen hieromtrent blijven nodig, luidt het nog bij de patroonsorganisatie.'We moeten ons geen illusies maken over het feit dat er een belangrijke ontsporing zal blijven. Door het Duitse akkoord zullen de cijfers beïnvloed worden, maar de kern van het probleem verandert niet', stelt Thomaes nog.Maandag zei Xavier Verboven, algemeen secretaris van het ABVV, dat het interprofessioneel overleg dit najaar in een 'optimistischer uitgangspositie' komt door het Duitse loonakkoord. De 'dérapage' zal immers een stuk lager liggen, aldus de socialistische vakbondsvoorman. Volgens Thomaes is het nog te vroeg om hierover iets te zeggen"
Bron: Tijd van 25 april 2006.
 
 

Onderhandelingen over sociaal plan bij Van Pelt starten donderdag

HBVL schrijft:
"De onderhandelingen over een sociaal plan bij meubelfabrikant Van Pelt in Lummen starten donderdag. Directie en vakbonden hebben de wettelijke voorziene informatie - en consultatiefase vandaag/dinsdag definitief afgesloten, zo laat vakbondssecretaris Luc Purnelle van het ACV weten.
De afsluiting van de informatie- en consultatiefase werd vorige week uitgesteld omdat de vakbonden de directie om bijkomende informatie omtrent de commerciële planning gevraagd hadden. Volgende week dinsdag zitten de onderhandelaars opnieuw bijeen om over een sociaal plan te onderhandelen voor de 92 werknemers die tengevolge van een herstructurering moeten afvloeien.
De rechtbank van koophandel in Hasselt sprak enkel weken geleden een gerechtelijk akkoord uit voor Van Pelt in Lummen en stelde twee rechter-commissarissen aan. Bij Van Pelt moeten 92 van de in totaal 184 werknemers afvloeien"
Bron: HBVL van 25 april 2006

Vakbonden verwachten langdurig conflict bij Hörmann in Genk

HBVL schrijft:
"Het personeel van poortenfabrikant Hörmann in Genk zet zijn stakingsactie woensdag voort. Het conflict zou wel eens lang kunnen duren, zo liet vakbondssecretaris Luc Prenen van ACV Metaal dinsdag namens het gemeenschappelijk vakbondsfront horen. Een vakbondsdelegatie zal vanaf woensdag postvatten aan de bedrijfspoorten en meer uitleg over haar eisen verschaffen. Het personeel van de poortenfabrikant ging maandag in staking, nadat de directie eenzijdig beslist had de afdeling branddeuren wegens niet rendabel te sluiten en elf arbeiders zonder enig overleg met de vakbonden te ontslaan. Een overleg tussen directie en bonden leverde dinsdag geen enkel resultaat op. Volgens de bonden ontslaat de directie van Hörmann telkens een groepje arbeiders dat net niet groot genoeg is om een herstructurering door te voeren. Maar vooral het totale gebrek aan inspraak en overleg met de bonden kan niet door de beugel, zo meent het gemeenschappelijk vakbondsfront. De directie wil de branddeuren tegen een lagere kostprijs op een geautomatiseerde productielijn in een andere fabriek laten vervaardigen. Daardoor komen elf arbeiders, onder wie twee arbeiders die voor een brugpensioenregeling kozen en twee vakbondsafgevaardigden, op straat te staan. Bij Hörmann in Genk werken 150 arbeiders en een veertigtal bedienden"
Bron: HBVL van 25 april 2006.
 

 

Bush wil milieunormen voor additieven in benzine versoepelen

HBVL schrijft:
"De Amerikaanse president George W. Bush denkt eraan om de regelgeving rond het vervangen van kankerverwekkende stoffen in benzine door ethanol te versoepelen om zo de olieprijzen te doen dalen.
"In bepaalde regio's van het land wordt gevreesd voor verstoringen in de olievoorrraad op korte termijn. De lokale en regionale verantwoordelijken maken zich zorgen over de gevolgen van de vervanging van een additief als MTBE (Methyl-tert-butylether) door ethanol en over het feit dat ethanolproducenten mogelijk niet in staat zijn om aan de vraag te voldoen", zei Bush dinsdag tijdens een toespraak in Washington.
Volgens Bush zorgt dit op bepaalde plaatsen voor een prijsstijging en lopen er bij het Amerikaanse Agentschap ter Bescherming van het Leefmilieu (EPA) heel wat vragen binnen om de verplichte vervanging van MTBE door ethanol tijdelijk op te schorten. "Ik vind het normaal dat we ingaan op dergelijke vragen en heb de directeur van het EPA gevraagd om afwijkingen toe te staan die benzinetekorten zouden kunnen verhelpen", aldus nog Bush.Verschillende Amerikaanse staten voerden de voorbije jaren een verbod in op het gebruik van MTBE als additief in benzine. Deze chemische stof voorkomt dat de motor knallende geluiden maakt bij de verbranding, maar zou wel vervuilend zijn voor het grondwater en kankerverwekkend zijn. Toen het Amerikaanse Congres in 2005 de oliemaatschappijen op hun verantwoordelijkheid wees inzake de vervuiling van de grond door MTBE, beslisten de bedrijven om nog voor de zomer van 2006 de stof te vervangen door ethanol. De VS zouden echter te weinig ethanol kunnen produceren om aan de vraag te voldoen. De vrees voor een dergelijk tekort zou volgens analisten een gedeeltelijke verklaring bieden voor de huidige hoge olieprijzen aan de Amerikaanse benzinepompen"
Bron: HBVL van 25 april 2006.
 

 

Een op de drie laaggeschoolde schoolverlaters na jaar nog werkloos

De Standaard schrijft:
" Bijna een op de drie laaggeschoolde schoolverlaters is na een jaar nog steeds op zoek naar een baan. Een op de acht heeft tijdens die periode zelfs geen enkele werkervaring opgedaan. Het aandeel schoolverlaters dat zijn secundaire studies niet afmaakt, is vorig jaar opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit een studie van de VDAB over schoolverlaters, waarvan de resultaten vandaag werden voorgesteld. Het gaat om de 21ste studie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding naar de ervaringen van de Vlaamse schoolverlaters. De VDAB volgde een jaar lang alle schoolverlaters van 2004. Dat waren er in totaal 78.796, waarvan iets meer mannen dan vrouwen. Daarvan had 15,3 procent na één jaar nog geen werk gevonden. Bovendien had 6,7 procent tijdens die periode zelfs helemaal niet gewerkt. In beide gevallen ging het om meer mannen dan vrouwen. Laaggeschoolden die hun opleiding niet afmaakten, doen het het minst goed. Hun aandeel in het totaal van de schoolverlaters steeg licht van 15 naar 15,2 procent. Van hen was maar liefst 30,7 procent na een jaar nog werkloos, iets meer dan vorig jaar. 12,2 procent van de laaggeschoolden had tijdens dat jaar geen enkele werkervaring opgedaan. Volgens de VDAB lopen laaggeschoolden een groot risico op latere langdurige werkloosheid. Opmerkelijk is dat wie zijn schoolse opleiding kon combineren met een stage op de werkvloer, meer kansen heeft op tewerkstelling. Dan is het beter gesteld met de middengeschoolden. Bij hen had 16,2 procent na een jaar nog geen werk gevonden, en had 7,4 procent nog niet gewerkt. Vooral leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs doen het goed. Ze vinden eenvoudiger werk dan het aantal schoolverlaters met enkel een ASO-opleiding. Er zijn wel verschillen naar geslacht en studierichting. Schoolverlaters uit het beroepsonderwijs uit administratieve richtingen kampen met concurrentie van hoger opgeleiden bij het zoeken naar een baan. Hoger onderwijs blijft volgens de studie de sleutel tot een baan. Van de ruim 32.000 hooggeschoolde schoolverlaters, vond slechts 8,6 procent geen werk binnen het jaar. Slechts 3,6 procent had in die tijd helemaal niet gewerkt. Bijna zes op de tien schoolverlaters uit het hoger onderwijs zijn vrouwen. Ze zijn ook sterk oververtegenwoordigd in de medische en verzorgende opleidingen. Ook onderwijs, sociaal-cultureel werk, psychologie, pedagogie, logopedie en audiologie zijn sterk vervrouwelijkt. Mannen richten zich vaker op industriële wetenschappen, technologie en toegepaste wetenschappen"
Bron: Standaard van 25 april 2006

De helft zieker door pesterijen

HR Square schrijft:
"Pestgedrag op het werk verhoogt het ziekteverzuim met 50%. Niet alleen het slachtoffer, maar ook daders en getuigen zijn vaker ziek.
Het ziekteverzuim stijgt van gemiddeld 11,6 dagen per jaar naar 16,9 dagen per jaar in organisaties waar een pestcultuur heerst, zo blijkt uit Nederlands onderzoek van bedrijfsarts Ida Marsman (Commit, onderdeel van Interpolis), bij 137 bedrijfsartsen. Merken we wel op dat de richting van het verband tussen pesten en ziek zijn niet duidelijk is. Mogelijk is een onaangename werksfeer in het algemeen de gemeenschappelijke oorzaak van ziekte en van pesterijen. Hoe dan ook neemt slechts 17% van alle Nederlandse bedrijven pesten als afzonderlijk aandachtspunt in zijn verzuimbeleid op.
Volgens Ida Marsman is een alerte houding van de werkgever het allerbelangrijkste om pesten vroegtijdig te signaleren. ?Werkgevers moeten beseffen dat pesten grote invloed heeft op het welzijn en de gezondheid van medewerkers en daarmee ook op de arbeidsproductiviteit?, stelt Marsman. De bedrijfsartsen blijken het zelf nodig te vinden het pesten op het werk actiever te helpen bestrijden. Volgens Marsman moeten zij in de eerste plaats voor de werknemers de drempel verlagen om bij de arts op spreekuur te komen.
Daarnaast is het van belang dat de bedrijfsarts de werksfeer goed kent en een goede relatie onderhoudt met de werkgever, de ondernemingsraad en de vertrouwenspersoon. Door observaties en gesprekken met deze personen bouwt de bedrijfsarts een relatie met ze op en vormt hij zich een beeld van de omgangsvormen onder de werknemers.
HR Square - De Week, nummer 143

Akkoord tussen bonden en directie NedCar

De Standaard schrijft:
" De vakbonden en de directie van NedCar hebben vanmiddag een akkoord bereikt over de problemen bij de autofabriek in het Nederlandse Born. Volgens de vakbonden is de directie aan al hun eisen tegemoet gekomen, aldus een woordvoerder. Dat betekent dat voor 1 april 2007 geen ontslagen vallen bij NedCar. Wat de vakbonden betreft is een staking daarmee van de baan. De bonden leggen het akkoord morgen voor aan de leden.Er komt een ,,taskforce?? van drie of vier onafhankelijke deskundigen. Die gaat bekijken of er op korte termijn een vervangend model voor de Smart gevonden kan worden. DaimlerChrysler kondigde onlangs de productiestop voor de bij NedCar gemaakte Smart aan. Mensen die weg willen bij NedCar worden hierin dit jaar begeleid van werk naar werk. Ook wordt er gestudeerd op een ouderenregeling. Als er geen vervanging voor de Smart gevonden wordt, begint op 1 april volgend jaar de ontslagprocedure voor duizend werknemers.De directie toonde zich tevreden over de uitkomst van de besprekingen, maar wacht formeel de ledenraadpleging door de vakbonden af. Die vindt morgennamiddag plaats om half twee voor de poort van NedCar"
Bron: Standaard van 25 april 2006

Nettowinst BP overtreft analistenverwachtingen

De Standaard schrijft:
"ANTWERPEN - BP, het tweede olieconcern ter wereld, heeft beter dan verwachte kwartaalcijfers bekendgemaakt. De hoge olieprijzen deden de nettowinst oplopen tot ruim 5 miljard dollar. Toch drukten de lagere raffinagemarges en de lagere olieproductie de winstgroei.Exclusief bijzondere posten steeg de nettowinst in het eerste kwartaal van 2006 met 7 procent tot 5,27 miljard dollar. Inclusief bijzondere posten en voorraadeffecten nam de nettowinst af met bijna 15% tot USD 5,62 miljard. Het Britse concern verhoogt het kwartaaldividend in dollars met 10% en handhaaft de verwachting voor een olieproductie van 4,1-4,2 miljoen vaten per dag. In het eerste kwartaal van 2006 bedroeg de gemiddelde olieprijs USD 61,79 per vat, meer dan USD 14 meer dan een jaar eerder. BP had in het kwartaal last van lagere marges bij de pomp, en ook lagere raffinagemarges. De divisie Exploratie en Productie zag de winst voor rente en belastingen exclusief voorraadeffecten stijgen van USD 6,48 miljard naar USD 6,82 miljard.
Orkanen
BP produceerde het afgelopen kwartaal 2,36 miljoen vaten ruwe olie. Inclusief aardgas lag de productie op het equivalent van 4,035 miljoen vaten per dag tegen 4,101 miljoen een jaar eerder. Het concern wist een olieprijs van USD 58,25 per vat te realiseren. Volgens BP heeft de daling van de productie te maken met de gevolgen van de orkanen in de Golf van Mexico vorig jaar. Het resultaat is ook inclusief USD 395 miljoen aan 'fair value' verliezen op derivaten voor een contract in de Noordzee. Het resultaat van 2005 was inclusief USD 160 miljoen aan dergelijke verliezen, maar inclusief een bate van USD 940 miljoen. De divisie Raffinage en Marketing zag de winst voor rente en belastingen toenemen van USD 1,41 miljard tot USD 1,61 miljard. De winst is inclusief een bate van USD 564 miljoen, terwijl het resultaat van een jaar eerder inclusief een last van USD 27 miljoen was.
Explosie
Volgens BP waren de gerealiseerde raffinagemarges lager en de marketingmarges ongeveer gelijk. Margeverlies en opstartkosten voor een reparatie in de raffinaderij in Texas City, waar ruim een jaar gelden een explosie was waarbij 15 mensen het leven verloren, had een invloed van USD 650 miljoen op het resultaat.
BP handhaaft de verwachting voor USD 15 miljard aan kapitaalinvesteringen dit jaar exclusief acquisities en denkt voor USD 3 miljard te desinvesteren"
Bron: Standaard van 25 april 2006

Staking scheepvaartbegeleiders opgeschort tot woensdag

De Morgen schrijft:
"De staking van de scheepvaartbegeleiders in Zeebrugge en het personeel van het MRCC in Oostende, die dinsdagmiddag spontaan uitbrak, is opgeschort tot woensdag. Dat zegt VSOA-vakbondsecretaris Geert Verhavert.Het personeel eist meer loon en meer personeel. Het extra personeel is volgens Verhavert onder meer nodig voor de verkeersposten in Zandvliet en Zeebrugge. Voor Oostende wordt de uitvoering gevraagd van de akkoorden die eerder werden gesloten. Het gaat om eisen in verband met opleiding, loon en extra personeel. "Het personeel neemt het ook niet dat het afdelingshoofd maandag kwam opdraven met het voorstel om een driejaarlijks examen te organiseren voor scheepvaartbegeleiders", zegt Verhavert. De scheepvaart in Zeebrugge en Oostende heeft dinsdag volgens de vakbonden wat hinder ondervonden van de staking. "In Antwerpen was er minder hinder omdat de actie vooral zijn uitwerking zou hebben op lange termijn", zegt Verhavert. Woensdag om 10 uur is er in Brussel overleg met vertegenwoordigers van de kabinetten van de Vlaamse ministers Kris Peeters en Geert Bourgeois "
Bron: De Morgen van 25 april 2006

'10.000 Volkswagens Polo naar Vorst'

De Standaard schrijft:
"Het Duitse concern Volkswagen, de grootste Europese automobielgroep, gaat een deel van de productie van zijn Volkswagen Polo van Spanje naar Oost-Europa overbrengen. Dat heeft een woordvoerster van Volkswagen bevestigd na een bericht in de Duitse krant Handelsblatt. Volgens anonieme bronnen zou een deel van de productie ook naar de Volkswagenfabriek in Vorst verhuisd worden.,,We gaan de productiecapaciteit van de Polo elders verhogen??, luidt het bij Volkswagen. Onder de sites die Volkswagen op het oog heeft, bevindt zich onder meer die van Bratislava in Slovakije. ,,Het sociale klimaat bij Volkswagen Pamplona in Navarra is momenteel zeer gespannen??, aldus Volkswagen, dat de Polo bijna volledig in de Spaanse fabriek produceert.Naast Bratislava vroeg de Duitse directie ook aan de Brusselse vestiging in Vorst om na te gaan of het technisch mogelijk is de Polo van de band te laten rollen. Het zou gaan om 10.000 wagens die nog niet zijn toegewezen. Vorst zou een grote kans maken. Deze week of volgende week zou er duidelijkheid moeten zijn. Indien de Polo er komt, zou dit waarschijnlijk pas na de verlofperiode het geval zijn. Vorst maakt vandaag alleen de VW Golf.
Besparingsmaatregelen
De 4.300 Spaanse werknemers van de Duitse autobouwer hebben enkele maanden geleden al gestaakt uit protest tegen de geplande besparingsmaatregelen. Met de delokalisatieplannen toont de directie van Volkswagen, dat ook de automerken Audi, Seat, Skoda en Bugatti produceert, vastberaden te zijn over de grootse herstructureringsmaatregelen die ze eerder lanceerde. In Duitsland riskeren door de besparingen over drie jaar bijna 20.000 jobs te sneuvelen"
Bron: Standaard van 25 april 2006

This page is powered by Blogger. Isn't yours?